Mēslu separācija

Baltic Sales Agency piedāvā firmas FAN Separator(Vācija) ražotos kūtsmēslu un digestāta separatorus lauksaimniecībai un biogāzes stacijām

FAN gliemeža tipa separators

Firmas FAN gliemeža tipa separatoru izmanto šķidrās frakcijas atdalīšanai no mājdzīvnieku kūtsmēsliem, kā arī no biogāzes ražošanā iegūtā digestāta, lai iegūtu pakaišu materiālu, komposta izejmateriālu, koncentrētu mēslojumu augkopībai utt.

Pirmās šāda veida iekārtas FAN Separator pārdeva 1989.gadā un tagad tās lieto vairāk nekā 7000 mājdzīvnieku fermās visā pasaulē. Separatora konstrukcija tiek regulāri pilnveidota, ņemot vērā klientu vēlmes un ieteikumus.

Separatora galvenā darbīgā daļa ir rotējošs gliemezis, kurš iemontēts lietā tērauda korpusā, bet šī korpusa apakšējā daļā ievietots nerūsējošā tērauda siets. Darba laikā gliemezis griežas ar 30 apgriezieniem minūtē, izspiežot šķidro frakciju cauri sietam.

Pārstrādes rezultātā iegūst kūtsmēslu vai digestāta masu(cieto frakciju) ar aptuveni 26% -32% lielu sausnas saturu (sausnas saturs var tikt regulēts ar atsvaru palīdzību), kā arī šķidro frakciju ar aptuveni 2% -4% lielu sausnas saturu.

Standarta variantā separatora piedziņai izmanto elektromotoru ar 4 kW (5,5 Zs) vai 5,5 kW (7,7 Zs) jaudu. FAN Separator piedāvā sietus ar dažādiem acu izmēriem no 0,25mm līdz 1.00 mm.

FAN gliemeža tipa separatora izmantošana biogāzes stacijās

1. Separatora izmantošana pirms bioreaktora

Ja biogāzes stacijai ir īss fermentācijas procesa ilgums, tad biomasa nespēj pilnībā sadalīties. Tādēļ nepieciešama cieto daļiņu atdalīšana pirms fermentācijas procesa, izmantojot separatoru, jo nelielā laika periodā šīs daļiņas nepārstrādājas un nedod būtisku biogāzes iznākuma papildinājumu.

Cieto daļiņu iepriekšēja atdalīšana(separēšana) arī mazina risku, ka bioreaktorā veidosies peldoša virskārta un nogulsnes, kā arī tā samazina biomasas sajaukšanai nepieciešamo jaudu.

2. Separatora izmantošana pēc bioreaktora

Gliemeža tipa separatora izmantošana pēc bioreaktora rada iespēju samazināt digestāta krātuves apjomu (par aptuveni 25%), kā arī iegūto digestātu kompostēt un izmantot kā gatavu produktu, kuru var arī pārdot.

Separācijas procesā var iegūt irdenu un drūpošu digestātu ar sausnas saturu 30-40%, no kura vairs neizplūst virca un kura poras satur procentuāli lielu gaisa daudzumu. Tādēļ atūdeņotais digestāts ir piemērotāks kompostēšanai, un tajā kompostēšanas process noris daudz straujāk.

Atdalīto šķidro frakciju var izmantot dažādiem nolūkiem, piemēram, lai atšķaidītu biogāzes ražošanai nepieciešamo biomasu, laistītu laukus utt. Šķidrā frakcija satur izšķīdušas augu barības vielas, kuras tie spēj labi absorbēt, tādejādi sekmējot zaļās masas straujāku augšanu. Turklāt šķidrajā frakcijā ir samazināta slāpekļa un fosfora satura koncentrācija. Tādēļ lauku pārmēslošana ir maz iespējama.

Ja šķidro frakciju lieto lauku laistīšanai, tad laistīšanas sistēmā neveidojas korķi, jo rupjās daļiņas ir jau iepriekš atdalītas.

Separatoru darbības nepārtraukta kontrole nav nepieciešama. Izmantojot gala slēdžus, ir iespējama to darba automatizācija.

Visas separatora sastāvdaļas, kuras saskaras ar digestātu, ir izgatavotas no nerūsējošā tērauda. Rotējošais gliemezis nodrošina FAN Separatora sieta paš-attīrīšanos. Separators jāizjauc un jāiztīra tikai pēc 3-4 mēnešus ilga darba, un tas paveicams aptuveni 30 minūtēs.

Mobilais separācijas risinājums

Nepieciešamības gadījumā SIA Baltic Sales Agency piedāvā arī mobilā separatora risinājumu. Lūdzu kontaktējieties ar mums, lai saņemtu plašāku informāciju.

Mobilais separatorsMobilais separatorsMobilais separatorsMobilais separators

SIA Baltic Sales Agency piedāvā separācijas kompleksu risinājumu-projektēšanu, separācijas iekārtu piegādi, montāžu un servisu.