SlurryKATSlurryKAT šķidrmēslu izkliedēšanas sistēmasŠķidrmēsli izkliedēti uz rudzu lauka Īrijā, izmantojot SlurryKAT iestrādnes sistēmu Dribble Bar (kreisajā pusē) un minerālmēslus (labajā pusē)


Armagh grāfiste - 2013. Gada Jūlijs

Rudzi attēla labajā pusē tika mēsloti ar minerālmēsliem, turpretim attēla kreisajā pusē tika izmantota SlurryKAT šķidrmēslu iestrādnes sistēma precīzi ar vienādu slāpekļa daudzumu abos gadījumos.

Attēls tika uzņemts astoņpadsmit dienas pēc tam kad uz lauka vienlaicīgi tika izkliedēti gan minerālmēsli, gan šķidrmēsli.

Rezultāti, kuri tika iegūti izkliedējot šķidrmēslus ar SlurryKAT sistēmu, uzskatāmi apliecina to ka barības vielu uzņemšana ir būtiski palielināta un velēnas biezums ir acīmredzami lielāks.

Šis tests skaidri parāda to, ka šķidrmēslus izkliedējot ar SlurryKAT sistēmu, varam iegūt daudz labāku ražas pieaugumu. Tas arī demonstrē SlurryKAT iestrādnes tehnoloģiju priekšrocības dodot iespēju iegūt labāku ražu izmantojot tikai šķidrmēslus bez papildus vajadzības izmantot minerālmēslus.

Ņemot vērā SlurryKAT (Latvijā pārstāv SIA Baltic Sales Agency) iestrādnes tehnoloģijas priekšrocības, mēs piedāvājam alternatīvu šķidrmēslu izkliedēšanas tehniku ar cauruļu iestrādnes sistēmu.

Lidz šim, kā zināms šķidrmēslu iestrādnei tika izmantotas tikai mucas ar izkliedētāju.

Šī unikālā SlurryKAT tehnoloģija dod iespēju sūknēt šķidrmēslus pat līdz 8 km attālumā.

Smagas, ar šķidrmēsliem pilnas mucas vilkšana pāri laukam diez vai ir labākais risinājums, pat labākās zemes apstākļos, tādēļ kā alternatīvu mēs piedāvājam šķidrmēslu sūknēšanas iespēju. Šeit sniedzam dziļāku ieskatu tajā, kādas ir šķidrmēslu iestrādnes ar cauruļu padeves sistēmu(spārniem) priekšrocības.

Sūknēšanas priekšrocības jau sen ir atzinuši tie graudu ražotāji, kas izvēlas pirkt mēslojumu šķidrā, nevis cietā veidā. Un tieši tās pašas priekšrocības attiecas uz šķidrmēslu apstrādi. Kādēļ izkliedi veikt no smagām šķidrmēslu mucām, ja to pašu darbu var veikt ar vieglas konstrukcijas izkliedētājiem ar cauruļu padeves sistēmu! Patiešām, ir tādi, kas teiktu, ka argumenti par labu sūknēšanai ir tik pārliecinoši, ka šāda izvēle šķiet tikai pašsaprotama.

Teritorijās, kur dominē piena lopkopība, ir arī liels šķidrmēslu apjoms, ko nepieciešams izkliedēt.

Pārsvarā lai veiktu šķidrmēslu izkliedi lielos apmēros, izmanto tradicionālo mucu un izkliedes šļūteņu vai disku sistēmu.

SlurryKAT cauruļu iestrādnes sistēmas ar sūknēšanas iespēju

Priekšrocības un trūkumi

+ Mazāks kaitējums laukiem
+ Nepārtraukta izkliede
+ Izmantojams visa gada garumā
+ Zems elektroenerģijas un degvielas patēriņš
+ Augstāks darba ražīgums nekā mucām
- Nepieciešams laiks uzstādīšanai
- Sūknēšanas attāluma ierobežojumi(ne tālāk par 8km)
- Relatīvi augstas šļūteņu izmaksas
- Problēmas sala apstākļos
- Svarīga šķidrmēslu viskozitāte (ne pārāk blīvi)

Īpaši jāuzsver tas, ka SlurryKAT sistēmu darba ražīgumu nosaka šķidrmēslu padeves ātrums, nevis izkliedētāja platums. Sūknēšanas procesā ar caurplūdes papildsūkņu palīdzību izkliedētājs var darboties līdz pat 4000 m attālumā. Caurumus šļūtenē var ātri saremontēt, uzmaucot uz cauruma tās pašas šļūtenes uzmavu. Būtiski ir tas, ka šķidrmēslu cauruļu padeves izkliedes sistēma nenozīmē tikai šķidrmēslu sūknēšanu no dīķa pāri laukam un to izkliedēšanu. Tā ir vesela zinātne, un, lai šo darbu varētu veikt pareizi, operatoriem ir jābūt pieredzējušiem.

Jāuzsver tas, ka kopējais ieguldījums SlurryKAT sistēmā varētu būt mazāks nekā, piemēram, par 25 000 litru trīsasu mucu ar visu tās pilnu aprīkojumu un maksimālo komplektāciju.

Viens no pēdējiem SlurryKAT jauninājumiem ir 12 m plata noteces šļūteņu sistēma. Šķidrmēslus no diviem Vogelsang sadalītājiem/smalcinātājiem izlaiž no šļūtenēm ar apmēram 25 cm intervālu 12 m platumā. Uzklāšanas ātrums ir redzams traktora kabīnes displejā.

Šo sistēmu ir viegli transportēt, uzstādīt un lietot – ne tikai pļavās, bet arī uz graudaugiem un citām augu kultūrām.

Injektors un noteces šļūteņu sistēma tagad ir praktiski aizstājusi izkliedes disku sistēmu. Problēma ar disku sistēmu ir tā ka jau pēc pāris stundām traktors ir no augšas līdz apakšai aplipis ar mēsliem un turklāt daļa barības vielu iet zudumā, nenonākot zemē.

Taču, lai gan šķidrmēslu izkliedes sistēma ir svarīga, tā ir tikai viena sastāvdaļa no kopējās padeves sistēmas elementiem. Šķidrmēslu padeve arī ir iestrādnes sistēmas būtiska sastāvdaļa. Šķidrmēslu izkliedei ar SlurryKAT "Dribble bar" noteces šļūteņu sistēmu darba ražīgums ir aptuveni 2 ha stundā, atkarībā no sūknēšanas attāluma un šķidrmēslu viskozitātes.

Gatavs darbam. Noteces šļūteņu rāmis, kas aprīkots ar priekšējo un aizmugurējo spoli, kuras tur 2000 m garu šļūteni, dodas ārā no pagalma uz klienta lauku.

Jāatceras tas, ka iestrādnes jaudu nosaka padeves ātrums uz izkliedētāju, nevis izkliedētāja darba platums.

Ja izmanto, piemēram, 18 m platu cauruļu iestrādnes sistēmu, tad tāda paša šķidrmēslu daudzuma izkliedēšanai būtu jāvirzās lēnāk nekā ar 12 m platu rāmi.

Šeit minēts tas kādā secībā un kas jāizmanto lai novadītu šķidrmēslus uz izkliedes sistēmu sākot ar krātuvi.

Ņemot vērā, ka tikai dažiem mūsu klientiem ir separatori, tādēļ pirmais uzdevums parasti ir likt lietā FAN Separator maisītāju – lai samaisītu saturu un izveidotos šķidrums ar salīdzinoši stabilu viskozitāti. Darbā izmantojam ar jūgvārpstu un motoru darbināmus agregātus, kuru pamatā ir itāļu ražojuma Doad centrbēdzes sūkņi.

Tādējādi apvienojam sūkni, gaisa vakuuma sagatavošanas sistēmu un kompresoru.

Lai sagatavotu sūkni un novērstu tā izžūšanu, tiek iedarbināta vakuuma iekārta (līdzīgi kā slaukšanas aparātos), lai šķidrmēslus ievadītu sūknī. Pēc tam aizveras vārsti, lai šķidrmēsli paliktu sūknī, un citi vārsti atveras, lai šķidrmēsli varētu plūst, tiklīdz tiek iedarbināts sūknis.

Kad attiecīgajā dienā izkliede ir pabeigta, kompresora radītais gaiss iztīra šļūtenes. Šļūtenē tiek ievietots putuplasta sūklis, kas tiek aizpūsts līdz izkliedētājam, tādējādi iztīrot šļūtenes. Ir svarīgi, lai šļūtenēs nepaliktu atlikumi, jo tie var izžūt un radīt cietas daļiņas, kas var nosprostot izkliedētāju.

Pirms sūknēšanas šļūtene ir jāiztin, un bez spoles tas var būt laikietilpīgs darbs. Noteces sistēmai, ar kuru ir aprīkots John Deere 6930, priekšpusē uzmontētā SlurryKAT spole tur līdz 600 m garu šļūteni, un aizmugurē uzmontētā SlurryKat spole tur vēl 1400 m.

Uz lauka šļūtene tiek izstiepta diagonāli pāri laukam, un tad spoles tiek nomestas laukmalē. Lai šļūtenes atkal savāktu, uz spolēm esošie motori šļūtenes satin atpakaļ. Lai apstrādātu lauku un šļūtene nesapītos vai traktors neuzbrauktu tai virsū , tas ir jādara pārdomāti un pēc plāna.

SlurryKAT sistēmas sekmīga izmantošana ir atkarīga no saimniecības ģeogrāfiskā izvietojuma. Lai šķērsotu nelielus ceļus, var izmantot uzbūvēto mobilo tiltu, kuru var hidrauliski pacelt, lai šķidrmēslus varētu sūknēt pāri ceļam 5,5 m augstumā.

Sūknējot šķidrmēslus garākos attālumos, samazinās jauda un tā rezultātā - arī izvades apjoms izliedētāja galā. Risinājums ir ar noteiktu intervālu pievienot papildu sūkņus, lai uzturētu pietiekamu plūsmu. 4000 m garai šļūtenei ir nepieciešami trīs sūkņi: viens sūknis krātuvē un vēl divi šļūtenē.

Galvenais kritērijs ir šāds: ja plūsma nokrīt zem 75708 litriem stundā, ir jāpievieno vēl viens sūkni, lai uzturētu plūsmu. Taču sūkņu saskaņošana ir salīdzinoši vienkārša. Galvenais ir panākt, lai izvade no pirmā sūkņa saskanētu ar izvadi no otrā, un tā tālāk – lai pa starpu neveidojas spiediens.

Tagad atgriezīsimies pie šļūtenēm. 125 mm diametra poliuretāna šļūtenes tiek izmantotas galvenajai sūknēšanas distancei, savukārt uz lauka šis diametrs tiek samazināts līdz 100 mm – lai būtu vieglāk vilkt un būtu mazāka slodze uz savienojumiem. Tā kā šķidrmēsli tiek virzīti uz izkliedētāju ar līdz 10 bāru lielu spiedienu, jebkuras noplūdes drīz vien liek par sevi manīt. SlurryKAT nodrošina 3 gadu garantiju šļūtenēm.

Tas nav tik sarežģīti kā varētu domāt; šļūtenēm ir uzmavas – īsi šļūtenes gabaliņi, kurus var uzmaukt virsū, lai nosegtu caurumu. Kad šļūtenē no jauna parādās spiediens, iekšējā šļūtene sakļaujas ar ārējo uzmavu un caurums tiek noblīvēts.

Viens no būtiskākajiem grēkiem, ko pieļauj, strādājot ar cauruļu padeves sistēmām, ir nepietiekams šļūtenes garums, kas traktoram ļautu to vilkt tieši aiz muguras. Tā vietā šļūtene tiek vilkta arkveidā, kas liek tai velties, salokoties līdz tādai pakāpei, ka tiek nosprostota plūsma uz izkliedētāju.

Citas problēmas ar cauruļu padeves sistēmu var parādīties, kad temperatūra nokrīt zemāk par nulle grādiem un šķidrmēsli, kas ir palikuši sistēmā – šļūtenēs, sūkņos vai izkliedētājos – pārvēršas ledū.

Kad darbojas noteces šļūtenes, apgriešanās laukmalē tiek veikta, šķidrmēsliem turpinot plūst. Iekšējā mala saņem vairāk nekā paredzēts, bet ārējā – nedaudz mazāk. Ir arī neliels trīsstūris, kas nesaņem nemaz.

Taču injektoram brauciena galā gan ir jāpārtrauc šķidrmēslu plūsma, kamēr iekārta tiek pacelta, pagriezta un izlīdzināta atpakaļ braucienam. Kad plūsma tiek apturēta, spiediens šļūtenē vienkārši palielinās un sūknis gaida, kamēr plūsma tiks atjaunota. Tādēļ šļūtenēm, kas savienojas ar injektoru, ir jābūt labā stāvoklī.

Kopsavilkums: Īrijas pieredze rāda, ka cauruļu padeves sistēmai ir konkrētas priekšrocības gan apakšuzņēmējiem, gan to klientiem, lai gan uzstādīšanas izmaksas noteikti nav lētas. Protams, vienmēr būs tādas saimniecības, kurās šļūteņu izmantošana ir nepraktiska un kur liela muca visticamāk ir vienīgais risinājums, taču vienmēr ir vērts apsvērt abus variantus.